Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC ”
BÁNYAI JÁNOS” ODORHEIU SECUIESC
Acord de grant nr. SGL/RI/163 din 27.06.2017

Prezentarea subproiectului
Bacalaureatul, o poveste de succes

https://www.ctsm.ro/images/rose_a.jpg


COLEGIUL TEHNIC  ”BÁNYAI JÁNOS” ODORHEIU SECUIESC
este beneficiarul unui grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, al cărui scop principal este îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de liceele beneficiare și, implicit, creșterea ratelor de tranziție a elevilor către învățământul terțiar.

În cadrul școlii noastre se va derula pe o perioadă de 4 ani (2017-2021) subproiectul:  BACALAUREATUL O POVESTE DE SUCCES.


Grupul țintă: Elevii de liceu.

Obiectivul general

Creșterea numărului de elevi care se înscriu la examenul de bacalaureat și-l promovează.

Școala își propune, prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului, să motiveze și să pregătească 145 de elevi, pe parcursul a 4 ani, astfel încât ei să-și dorească să susțină examenul de bacalaureat și să-l promoveze.

Obiective specifice

OS1 Asigurarea progresului școlar, pentru 145 de elevi de la Colegiul Tehnic ”Bányai János”, prin activități de remediere școlară timp de 4 ani, în vederea creșterii procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 5%.

OS2 Dezvoltarea abilităților socio-emoționale pentru 145 de elevi de la Colegiul Tehnic ”Bányai János”, prin activități de consiliere și orientare, dezvoltare personală, furnizate pe perioada ciclului liceal în vederea creșterii motivației pentru susținerea examenului de bacalaureat.

OS3 Dezvoltarea abilităților personale și formarea unor competențe cheie la un număr de 145 de elevi de la Colegiul Tehnic ”Bányai János”, prin activițăți extracurriculare, pe o perioadă de patru ani, care să le permită o mai bună inserție pe piața muncii.

OS4 Creșterea calitații serviciilor educaționale oferite celor 145 de elevi de la Colegiul Tehnic ”Bányai János”, prin achiziționarea de mobilier școlar, echipamente IT și multimedia, pe o perioadă de 4 ani.


Pe durata de implementare a proiectului (2017-2021), se vor desfășura următoarele activități:

A.I. Activități pedagogice și de sprijin

AI.1. Organizarea activităților remediale şi de consolidare pentru un număr de 50 de elevi/an, pe parcursul ciclului liceal la disciplinele la care se va susține examenul de bacalaureat.

Activităţile se vor desfăşura după cum urmează:

1.  La elevii claselor a XI-a şi a XII-a se urmăreşte dobândirea cunoştinţelor necesare promovării examenului de bacalaureat.

AI.2. Organizarea de sesiuni de consiliere psihologică, educațională și vocațională pentru toți beneficiarii direcți ai proiectului , 3 întâlniri/an.

Sesiunile se vor desfășura astfel:

1.  la elevii claselor a XI-a și a XII-a se va urmări consilierea vocațională prin activități de informare, îndrumare și orientare în carieră.


https://www.ctsm.ro/images/rose_b.jpg


 

A. II. Activități extracurriculare

A.II.1. Organizarea unor excursii de documentare o dată pe an, timp de 2 zile cu 45 de elevi.
Prin organizarea acestor excursii de studii  literare pentru bacalaureat , materiile romana si maghiara .La aceste vizite vor participa elevii claselor a XII-a, beneficiari directi ai proiectului.
A.III Achiziționare de mobilier școlar, echipamente informatice și electronice.